070819 99 10

Medicinsk fortbildning på ett modernt sätt

Använd Medify!

Vad är Medify?

Medify är en enkel och oberoende fortbildningsplattform som är kostnadsfri för vårdgivare. Plattformen är utvecklad i samarbete med vårdgivare i Stockholms läns landsting med syftet att att öka kvaliteten och samtidigt minska administration vid planering och genomförande av fortbildning samt öka transparensen vid samverkan med industrin. Utvecklingen har skett med stöd av KI Innovations och Vinnova samt i samarbete med vårdgivare, industri och i dialog med SKL, berörda fackföreningar, branschorganisationer och flera landsting. Medify har utvärderats i en pilot, läs mer om piloten här.

Hur fungerar Medify?

h

Professionen skapar underlag

Professionen meddelar sina
önskemål om mötets innehåll.

Utbildaren annonserar utbud

Utbildaren annonserar innehållet i de
möten man vill arrangera.

Medify matchar parterna

Medify matchar profession
med utbildarnas utbud.

Utbildningen genomförs

Mötet genomförs och
utvärderas av professionen.

Anslut er till Medify!

 

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom kort med användaruppgifter!

 

5 + 15 =