top of page

Integritetspolicy

Denna policy gäller från och med 25/5/2018 och omfattar hur personuppgifter samlas in och används på de webbplatser som drivs och hanteras av Medify. Syftet är att tydliggöra vårt ansvar för att värna dina rättigheter och skydda din integritet.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy görs gällande för Medify AB org. Nr 559084-7579, Engelbrektsgatan 35A, 114 30 Stockholm, e-post: privacy@medify.life Medify tillhandahåller en webbtjänst, “Tjänsten”, för bokning av fortbildningsmöten gentemot hälso- och sjukvården.

Medify är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter och för att säkerställa att behandling sker i enlighet med rådande lagstiftning. Medify är även personuppgiftsansvarig vid hantering av personuppgifter vid skapande och användning av ett konto i Tjänsten.

Om Tjänsten

I Tjänsten finns en företrädande “Organisation”  som kan vara vårdenheter, sjukhus, företag med inriktning mot hälso- och sjukvård samt andra organisationer med intresse för fortbildning mot hälso – och sjukvården. I Tjänsten finns två typer av organisationer: “Utbildare” och “Vårdenheter”. Dessa organisationer har i sin tur Användare som avser personer inom Organisationer som använder tjänsten. Utbildare tillhandahåller utbildningar i Tjänsten. Vårdenheter kan visa intresse för de utbildningar som tillhandahålls av Utbildare.

I Tjänsten finns rollen “Administratör” som är företrädare för Organisationen i Tjänsten med ansvar att hantera Organisationens Användare och andra systemadministratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Medify avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Genom att skapa ett konto godkänner du att Medify behandlar dina personuppgifter i enlighet med avsnittet om “Hur vi använder din information”, nedan. Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Medify genom att kontakta oss på hello@medify.life. Medify kommer då att radera eller avidentifiera all information kopplad till dig som person med undantag för information som Medify kan vara skyldig enligt lag att behålla eller där vi har kontraktuella åtaganden gentemot den Organisation som din Användare tillhör.

Varför vi samlar in information om dig

Medify AB samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet med Användaren genom att leverera och ge Användaren tillgång till Tjänsten samt kommunicera med Användaren inom ramen för Tjänsten. Medify AB behandlar även dessa personuppgifter för ändamål som rör Medify AB:s berättigade syften genom att förbättra kvaliteten på tjänsten och skicka information till Användaren som rör Tjänsten samt information om nya funktionaliteter. Om Användaren inte längre vill få marknadsföringsrelaterad information från Medify AB kan Användaren välja att avregistrera sig genom att skicka e-post till hello@medify.life. Personuppgifter som inte längre behövs för nämnda syften lagras som längst under 1år.

Information som vi samlar in

När du skapar ett konto som Användare hos Medify samlar vi in information som inkluderar:

 • e-mailadress

 • namn

 • telefonnummer

 • IP-adress

Som Vårdenhet samlar vi in information gällande:

 • Vårdenhetens namn och kontaktuppgifter

 • Detaljer gällande organisationens verksamhet och storlek

Om du kontaktar oss i ett supportärende via chat eller email:

 • Namn

 • e-mailaddress

 • telefonnummer

 • IP-address

Om du kontaktar oss vi kontaktformulär:

 • Namn

 • e-mailaddress

 • telefonnummer

Var lagras din information?

Den data som samlas in sparas i datacenter hos Amazon Webservices inom EU/EES. Medify kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Medifys räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Medify, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Medify engagerar. Det är dock alltid Medify som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Medify kan komma att dela din information med tredje part som är lokaliserade utanför EU/EES via t.ex. IT-leverantörer. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Medify avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Vi tar din personliga integritet på stort allvar och lagrar endast data hos tredje part under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Medify och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv. Genom att skapa ett konto på Medify godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

Dina rättigheter

Användaren har rätt att motsätta sig Medify AB:s behandling av personuppgifter, begära begränsning av personuppgiftsbehandling, begära radering av personuppgifter och har rätt till dataportabilitet. Användaren har alltid rätt att vända sig till Datainspektionen rörande personuppgiftsbehandlingen. Konsekvensen av att Användaren motsätter sig behandling, begär begränsning av personuppgiftsbehandling eller begär radering av personuppgifter, kan bli att Användaren inte längre kan använda Tjänsten. Om Användaren vill radera sitt konto, ska Användaren kontakta Medify AB enligt kontaktuppgifterna under avsnittet “Hur du kan kontakta oss”.

Användaren har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ut ett registerutdrag över personuppgifter som Medify AB lagrar och behandlar. Begäran måste skickas in skriftligen till Medify AB (se adress nedan) och vara underskriven.

Ändringar i integritetspolicy

Medify kan komma att i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy och vid större förändringar kommer Medify att kontakta vederbörande. Du kan se det senaste datum denna policy uppdaterades överst på denna sida.

Cookies

Medify AB använder sig av cookies (kakor) för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar och åtkomsträttigheter samt för att föra statistik på din användning av Tjänsten. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy: https://medify.life/cookie-policy/

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna policy eller hur vi använder din information så kan du kontakta oss på följande adress.

Medify AB
Engelbrektsgatan 35A
114 32 Stockholm
Sverige
E-mail: privacy@medify.life

Medify har även utsett ett dataskyddsombud som du enklast når via email på privacy@medify.life

bottom of page